THERAPIE

Onze therapie is holistisch en houdt rekening met de totaliteit van de mens : emotioneel, mentaal, lichamelijk en spiritueel.


Sessies zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen, en de verhoudingen daarvan zijn afhankelijk van de persoonlijkheid, het levensverhaal en de wensen van de cliënt. 


Thema’s kunnen heel uiteenlopend zijn : zelfvertrouwen – en ontplooiing, connectie met de ander, depressieve gevoelens, stress, ont-moeten, verlieservaringen en stervensbegeleiding, ...Kim heeft een bijzondere affiniteit met traumaverwerking, vrouwelijke seksualiteit en tantra.


Brecht is thuis in bewegingsleer en lichaamswerk.SOORTEN THERAPIE


-   Traumatherapie

-   Innerlijke kind-therapie

-   Emotioneel lichaamswerk

-   Intuïtieve expressie

-   Shamanic healing

-   ...


PSYCHOTHERAPEUTISCHE GESPREKKENPsychotherapeutische gesprekken zoals innerlijke kind- therapie, inzicht in neurologie en de werking van het (getraumatiseerde) brein, het aanschouwen en veilig herbeleven van emoties, …


INTUÏTIEVE EXPRESSIE & EMOTIONEEL LICHAAMSWERK


Ingangspoorten zoals creatieve therapie, intuïtieve dans, ritme en muziek, ademhaling en meditatie, kunnen je -wanneer je er zelf voor open staat- tot de kern van je probleem, trauma, twijfels, existentiële vragen, … brengen, om deze te transformeren tot kracht, energie en levenslust.


SHAMANIC HEALING & RITUALSShamanic healing : Meditatie en trance, natuurmedicijn, soul retrieval, extractions, chakra healing, power retrieval, ...


Shamanic rituals : gepersonaliseerde overgangsrites (vb : vuurwake) met n
atuurbeleving als basis om tot een totale beleving van de eigen ware natuur komen.


THERAPIE OP MAAT

HOE GAAN WE TE WERK?

 

De 1e sessie is een kennismaking, waarbij we elkaar leren aanvoelen, verwachtingen delen, levensverhalen bespreken. De cliënt is sturende kracht in zijn eigen therapeutische proces.
Sessies duren 1 tot anderhalf uur. Om therapie voor iedereen haalbaar te maken werken we met fairshare : De cliënt bepaalt een prijs tussen 40 en 70 euro per sessie.
Ook dagsessies zijn mogelijk : een intensief dagprogramma volledig gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling, voor wie diepgaand wil werken.
Dit alles kan in huiselijke sfeer te Tielt, maar voor een totale ervaring raden we ‘het Bosjuweeltje’ aan, de tipi op ons privé domein, in de bossen te regio Brugge..

Copyright © All Rights Reserved